Heartbrain av Monika Larsen Dennis

Vi bygger nytt och det innebär att sladdar ska dras och kontakter knytas. Igår blev jag medveten om hur många meter sladd en verksamhet som vår kräver. Det är ju sällan synligt annars. Två raska killar drog ledningar för kaffeautomaten, receptionsdisken, värmeridån och annat.

Osökt tänkte jag på nervbanorna i kroppen, de elektriska impulserna i våra olika organ, inte heller de synliga för ögat.

Samtidigt fick jag besök av konstnären Monika Larsen Dennis som i sitt arbete kopplar kropp och konst i nya grepp. Hon är en nyfiken forskare av ett annat slag än de jag annars möter i arbetet med Livets Museum.

Vi hade spännande samtal bland annat om hjärtat, hjärnan och glasets likhet med människan. En idé är att visa Larsen Dennis’ konst tillsammans med det medicinhistoriska materialet och se vad som händer i mötet.

Annonser