Utställning i hörselns tjänst på Livets museum

Öronmodell

Fredagen den 1 november klockan 14:00 inviger rektorn vid Lunds universitet, Per Eriksson, utställningen ”Höra och Lyssna – teknik i hörselns tjänst” på Livets museum. Banbrytande forskning inom området och en ny uppfinning av lundaforskaren Nedelko Grbic har initierat utställningen.

Annonser